Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εταίροι Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Translations:

Parent Title: Εταίροι

Μετά από μια ιστορική διαδρομή άνω των 10 ετών, το Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες ιδρύθηκε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2019 (Φ.Ε.Κ. 273/B/07.02.2019) και το πεδίο εφαρμογών του καλύπτει την εφαρμοσμένη και την θεωρητική πληροφορική. Το εργαστήριο επικεντρώνεται αφενός στην εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εξαγωγή, αναπαράσταση και επεξεργασία ανθρωπιστικών και κοινωνικών δεδομένων που προέρχονται από τους αντίστοιχους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς τομείς, όπως η ψυχολογία, η γλωσσολογία, η ιστορία, η αρχαιολογία, η φιλοσοφία, η ανθρωπολογία, οι κοινωνικές σπουδές, η μουσική και οι τέχνες. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί μεθοδολογίες προσαρμοσμένες από αυτούς τους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς τομείς προκειμένου να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ με τη βέλτιστη ποιότητα και μια ανθρωποκεντρική προοπτική.

Τα ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου εστιάζουν σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στους τομείς της Πολιτιστικής Πληροφορικής, της Μουσικής Πληροφορικής, της Ιστορικής Πληροφορικής, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, του Ψυχαγωγικού Λογισμικού, των Πολυμέσων, της Εικονικής Πραγματικότητας, της Επεξεργασίας Εικόνας, των Εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, της Αναπαράστασης και Διαχείρισης Γνώσης, των Συνεργατικών Συστημάτων, του Απανταχού Υπολογίζειν, των Ψηφιακών Μέσων, της Σημασιολογικής Μοντελοποίησης Βιντεοπαιχνιδιών, της Ανάλυσης της Γνώμης του Ιστού (Web Sentiment Analysis) και του Σημασιολογικού και Κοινωνικού Ιστού. Το Εργαστήριο έχει αποκτήσει περισσότερα από 1,5 εκατ. € σε προηγούμενες εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έργων Έρευνας & Ανάπτυξης, ενώ επί του παρόντος διαχειρίζεται τρέχουσες δραστηριότητες χρηματοδότησης περίπου. 1 εκατ. €.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου μπορείτε να βρείτε στην αρχική του σελίδα: https://hilab.di.ionio.gr/