Στόχοι

Έργο Στόχοι

Translations:

Parent Title: Έργο

Απώτερος στόχος του έργου είναι η επίσκεψη στο Μον Ρεπό να μετατραπεί σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντα, την ηλικία και το υπόβαθρο κάθε επισκέπτη. Εντάσσοντας με τον τρόπο αυτό το Μον Ρεπό στην παγκόσμια ομάδα μνημείων που χαρακτηρίζονται από σύγχρονη προσέγγιση και υψηλά επίπεδα προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις και τεχνολογικές δυνατότητες, τα οφέλη που θα απορρεύσουν θα είναι πολλαπλά, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στη διεθνή προβολή του Μον Ρεπό, στην αύξηση της επισκεψιμότητάς του, αλλά και στην εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων αναγκών και απαιτήσεων του κοινού.