Παραδοτέα

Υλοποίηση Παραδοτέα

Translations:

Parent Title: Υλοποίηση

25/01/2021

Π1.1 - Μελέτη χρηστών και ανάλυση απαιτήσεων

Π1.1 - Μελέτη χρηστών και ανάλυση απαιτήσεων

25/02/2021

Π1.2 - Ανάπτυξη και αξιολόγηση Σεναρίων

Π1.2 - Ανάπτυξη και αξιολόγηση Σεναρίων

25/03/2021

Π2.1 - Παρουσίαση και αξιολόγηση διαθέσιμου περιεχομένου

Π2.1 - Παρουσίαση και αξιολόγηση διαθέσιμου περιεχομένου

25/04/2021

Π3.1 - Μελέτη και αξιολόγηση διαθέσιμων τεχνολογιών

Π3.1 - Μελέτη και αξιολόγηση διαθέσιμων τεχνολογιών

25/05/2021

Π3.2 - Αξιολόγηση τεχνολογιών με βάση τα σενάρια

Π3.2 - Αξιολόγηση τεχνολογιών με βάση τα σενάρια

25/11/2021

Π4.1 - Ανάλυση και ανάπτυξη διαφορετικών προσεγγίσεων των επιλεγμένων σεναρίων

Π4.1 - Ανάλυση και ανάπτυξη διαφορετικών προσεγγίσεων των επιλεγμένων σεναρίων

25/05/2022

Π1.3 - Ηθικοί περιορισμοί και ιδιωτικότητα

Π1.3 - Ηθικοί περιορισμοί και ιδιωτικότητα

25/05/2023

Π5.1 - Παρουσίαση της συνολικής εφαρμογής

Π5.1 - Παρουσίαση της συνολικής εφαρμογής

25/05/2023

Π6.1 - Διαμόρφωση και βελτίωση της προσβασιμότητας στο Μον Ρεπό για αποτελεσματικότερη σύνδεση με την τελική εφαρμογή

Π6.1 - Διαμόρφωση και βελτίωση της προσβασιμότητας στο Μον Ρεπό για αποτελεσματικότερη σύνδεση με την τελική εφαρμογή

25/06/2023

Π2.2 - Σχεδίαση και παραγωγή περιεχομένου σχετικά με τον χώρο του Μον Ρεπό

Π2.2 - Σχεδίαση και παραγωγή περιεχομένου σχετικά με τον χώρο του Μον Ρεπό

25/07/2023

Π3.3 - Κατάλληλες τεχνολογίες και ανάπτυξη μερών συστήματος

Π3.3 - Κατάλληλες τεχνολογίες και ανάπτυξη μερών συστήματος

25/09/2023

Π5.2 - Προσωποποιημένη πρόσβαση χρηστών

Π5.2 - Προσωποποιημένη πρόσβαση χρηστών

25/09/2023

Π4.2 - Ολοκληρωμένο σύστημα

Π4.2 - Ολοκληρωμένο σύστημα

25/09/2023

Π6.2 - Συνολική παρουσίαση της εφαρμογής στον χώρο του Μον Ρεπό

Π6.2 - Συνολική παρουσίαση της εφαρμογής στον χώρο του Μον Ρεπό

25/11/2023

Π6.3 - Μελέτη αξιοποίησης των αποτελεσμάτων

Π6.3 - Μελέτη αξιοποίησης των αποτελεσμάτων

25/11/2023

5.3 - Αξιολόγηση της συνολικής εφαρμογής Ημερομηνία

Π5.3 - Αξιολόγηση της συνολικής εφαρμογής Ημερομηνία