Καινοτομία

Έργο Καινοτομία

Translations:

Parent Title: Έργο

Στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και η εταιρεία “Sieben” συμμετέχουν στο έργο ΜΟΝ-ΡΕΠΟ, προκειμένου να προσφέρουν στους επισκέπτες του Μον Ρεπό «πολιτισμικές εμπειρίες» βιωματικού χαρακτήρα, οι οποίες θα διευρύνουν τις γνώσεις τους και θα αναδεικνύουν την ιστορική διάσταση του χώρου με «διασκεδαστικά τεχνάσματα». Ως περιοχή ανάπτυξης της συνεργατικής αυτής δράσης επιλέχθηκε ο ευρύτερος χώρος του Μον Ρεπό, στην πόλη της Κέρκυρας.